Ko nedrīkst pārvadāt, dodoties ceļojumā ar lidmašīnu.

Ziemassvētku un Jaunā gada tuvumā Rīgas Starptautiskā lidosta atgādina, kā pirotehnikas preces ir aizliegts pārvadāt kā rokas bagāžā, tā arī reģistrējamā bagāžā.

Bez pirotehnikas pārvadāt nedrīkst arī:

1. Priekšmetus, ar kuriem ir iespējams šaut vai ievainot, kā arī visu veidu rotaļu ieročus.
2. Asus, smailus priekšmetus (aukstos ieročus, sporta piederumus, darba rīkus utml.), kurus var izmantot aizsardzībai vai uzbrukumam.
3. Neasus priekšmetus, ar kuriem ir iespējams nodarīt miesas bojājumu (nūjas un steki, aires utml.).
4. Sprāgstvielas, spridzekļus, viegli uzliesmojošas vielas, kā arī visus citus priekšmetus un vielas, kas rada draudus personu veselībai un dzīvībai, lidojuma drošībai.
5. Alkoholiskos dzērienus, kas stiprāki par 70%.
6. Ķimikālijas un toksiskas substances, kas var radīt draudus personu veselībai vai dzīvībai, vai arī apdraud lidojuma drošību.

Sīkākā informācija Starptautiskās lidostas “Rīga” mājaslapā.

Avio.lv klienti tiks informēti par visiem aviokompāniju un lidostas bagāžas noteikumiem, kā arī tiks nodrošināti ar speciālajiem maisiņiem šķidro vielu pārvadāšanai rokas bagāžā.

Bagāžas pārvadāšanas noteikumi..>>